Adatvédelmi Nyilatkozat

Ezt a honlapot alapvetően a nélkül meg tudja látogatni, hogy a személyes adataira szükség volna. Csak azt tudjuk meg, mely IP cím, melyik időpontban, melyik oldalt látogatta meg. A látogatása során a honlapunkon működő rendszer (ld. alább) biztosítja az IP-címek névtelenítését. Ez azt jelenti, hogy bár elvégezhető egy tisztán statisztikai célú értékelés, az egyedi látogató azonban névtelen marad.

Kivételes esetekben a személyes adatai a weboldalon keresztül begyűjtésre és feldolgozásra kerülnek. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely azonosított vagy azonosítható egy személlyel, mint például az Ön neve és címe.

Ha Ön a beleegyezését adta, vagy mi jogilag erre fel vagyunk hatalmazva, akkor személyes adatokat gyűjtünk Önről a weboldal felhasználójaként, azért, hogy szolgáltatásokat kínáljunk az Ön részére. Ilyen például a kapcsolatfelvételi űrlap.

A honlapunkon található személyes adatok feldolgozásáért a Csoport szintjén felelős szerv a következő:

Z-Elox Kft

Apaffy utca 18

2220 Vecsés

Magyarország

z.krisztina@elox.hu

A személyes adatok feldolgozását az Európai Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) rendelkezéseivel és a nemzeti adatvédelmi szabályokkal összhangban a következő jogalapok szerint végezzük el:

a.) Az Ön beleegyezése alapján (EU-GDPR 6. cikk (1a) bekezdés)

Amennyiben Ön hozzájárulását adja a személyes adatok megadott célú feldolgozásához, a feldolgozás jogszerűsége az Ön beleegyezésén alapul. Egy megadott beleegyezés bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét.

b.) A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez (EU-GDPR 6. cikk (1b) bekezdés)

Bizonyos esetekben megtörténik az Ön adatainak feldolgozása, annak érdekében, hogy teljesíthető legyen az Önnel az Ön kezdeményezésére megkötött szerződés, vagy teljesíthető legyen egy szerződéskötést megelőző intézkedés, például egy Önnel fennálló szolgáltatási kötelezettség keretében. A releváns adatfeldolgozási célokra vonatkozó további részletek megtalálhatók a megfelelő szerződési dokumentációban és a részvételi feltételekben.

c.) Az érdekek kiegyensúlyozása keretében (EU-GDPR 6. cikk (1f) bekezdés)

Szükség esetén feldolgozzuk az adatait jogos érdekeink vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében.  Ezek például:

• Reklám vagy piackutatás és véleménykutatás, mindaddig, amíg Ön nem ellenezi az adatok felhasználását,

• Sütik használata (további részletek az alábbiakban)

• Jogi igények érvényesítése és védelem jogviták esetén

A honlapunkat alapvetően személyes adatok megadása nélkül is használhatja. Ha gyűjtjük az Ön személyes adatait a weboldalunkon, akkor ez a következő célok érdekében történik:

  • A weboldal működése műszaki feltételeinek biztosítása és funkcionalitásfelügyelet
  • Kapcsolatfelvétel a kapcsolattartó űrlapon keresztül
  • A honlap használatának statisztikai elemzése

Az Ön személyes adatait a weboldalunkon különböző módon gyűjtjük össze:

5.1 Tárhely és naplófájlok

Az általunk használt hosting szolgáltatások a következő szolgáltatások rendelkezésre bocsátását szolgálják: Infrastruktúra- és platform-szolgáltatások, számítási kapacitás, tárolási- és adatbázis-szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások és műszaki karbantartási szolgáltatások, amiket a weboldali ajánlatok megjelenítésére alkalmazunk.
Ezen alkalommal a következő adatokat dolgozzuk fel, mi vagy a tárhely szolgáltató partnerünk: nyilvántartási adatok, elérhetőségi adatok, tartalmi adatok, szerződéses adatok,  használati adatok, meta és kommunikációs adatok az ügyfelekről, az érdeklődőkről és a látogatókról a jelen honlap ajánlatai vonatkozásában azon jogos érdekeink érvényesülése alapján, hogy a jelen honlap ajánlatait hatékonyan és biztonságosan tudjuk rendelkezésre bocsátani (EU-GDPR 6. cikk (1f) bekezdés és EU-GDPR 28. cikk ) (szerződéskötési szerződés megkötése).

Mi, vagy a tárhely szolgáltatók, a jogos érdekeink értelmében (EU-GDPR 6. cikk (1f) bekezdés) adatokat gyűjtünk a szerverhez történt minden hozzáférésről, amelyen ez a szolgáltatás található (az úgynevezett szerver log fájlokat). A következők tartoznak a hozzáférési adatokhoz: a felhívott weblap neve, a fájl, a hozzáférés dátuma és ideje, az átvitt adatok mennyisége, értesítés a sikeres kapcsolódásról, a böngésző típusa és változata, a felhasználó az operációs rendszere, a hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal), az IP-cím és a kérelmező szolgáltató.

A naplóadatok biztonsági okokból (például a visszaélés vagy csalás tisztázására) mentésre majd törlésre kerülnek. Az olyan adatok, amelyeket bizonyítási célból hosszabb ideig szükséges tárolni, az ügy végleges lezárásáig megőrzésre kerülnek.

Minden alkalommal, amikor Ön ellátogat a honlapunkra, akkor az Ön böngészője automatikusan elküld bizonyos információkat a honlap szerverére, hogy ezzel lehetővé váljon a kommunikáció az Ön böngészője és a szerver között.


 Ezek az információk egy úgynevezett log fájlban kerülnek eltárolásra. Ezek például információk a következőkről

 - az Ön által használt böngésző típusa és verziója,

 - az Ön által használt operációs rendszer,

 - az az internet oldal, ahonnan az aktuális oldalra eljutott,

 - az Ön számítógépe gazdagépének neve (IP-címe) valamint

 - az időpont, amikor a látogatás történt.

Esetleges jogszabályi megőrzési kötelezettségeket kivéve, töröljük vagy névtelenítjük az IP-címét a honlapról történő kilépést követően, ha a jelen Adatvédelmi irányelvek ezt nem írják elő másképpen és ez jogilag megengedett.

 

Ezen kívül a böngészője által a szervereinkre küldött információkat anonim formában használjuk, - anélkül, hogy azokból Önre következtetni lehessen -, hogy elemezzék és javítsák a szolgáltatásaink körét. Ily módon tudjuk például észlelni vagy meghatározni az esetleges hibákat, és megállapítani, hogy mely napokon és mely időpontokban volt a honlapunk a leggyakrabban használatban.

 

5.2. Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvételi ürlapunkon keretében, begyűjtjük a nevét és az e-mail címét, hogy tudjunk válaszolni a megkeresésére.

 

5.3. Sütik használata

Ez a honlap használja a Google Analytics módszert, a Google Inc. („Google“) egy internetes elemző szolgáltatását. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” használ, szöveges adatokat, amik az Ön számítógépén tárolásra kerülnek és az Ön ezen honlap használatának elemzésére szolgálnak. A sütiken keresztül megszerzett információk az Ön számítógépes használatáról rendszerint egy az USA-ban lévő Google szerverre kerülnek, és ott el vannak tárolva. Ha ezen az oldalon aktiválnak egy un. IP anonimizálást, akkor az ön IP címét a Google lerövidíti, legalábbis az Európai Unió tagállamaiban, ill. az Európai Gazdasági Térség más az egyezményhez csatlakozott tagállamaiban. Csak egyes kivételes esetekben kerül fel a teljes IP cím egy USA-ban lévő Google szerverre és ott lesz lerövidítve. A jelen honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat felhasználja, hogy kielemezze az Ön honlap használatát, hogy jelentéseket készítsen a honlapon történt eseményekről, és hogy a honlap üzemeltetője részére további szolgáltatásokat nyújtson a honlap és az internet használatával kapcsolatban. A Google Analytics használata közben az Ön böngészője által továbbított IP címet a Google nem hozza összefüggésbe más általa tárolt adatokkal. Ön egy erre szolgáló beállítás bekapcsolásával a böngésző szoftverjében megakadályozhatja hogy a sütik el legyenek tárolva, de felhívjuk arra a figyelmet, hogy ebben az esetben esetleg nem fogja tudni teljes terjedelmében használni ezen honlap minden szolgáltatását. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által gyűjtött, ezen honlap használatára vonatkozó adatainak (beleértve az Ön IP címét is) továbbítását a Google-nek, valamint azok feldolgozását a Google által, ha letölti és installálja az következő linken rendelkezésre álló Browser-Plugin szoftvert. Az aktuális Link:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ön meg tudja akadályozni a Google Analytics általi feldolgozást, ha a következő linkre kattint. Egy Opt-Out-Cookie kerül alkalmazásra, ami megakadályozza az Ön adatainak jövőbeni gyűjtését a weboldal meglátogatása során.

Google Analytics deaktiválása

További információkat a használati feltételekről és az adatvédelemről itt talál www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. itt policies.google.com. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a honlapon a Google Analytics ki lett egészítve a „gat._anonymizeIp();“ kóddal, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az IP címek anonimizált gyűjtése (az un. IP-Masking).

Alapjaiban betartjuk az adatelkerülés és az adatgazdálkodás elveit. Az Ön személyes adatait, ha egyáltalán beszereztük, ezért csak addig tároljuk, amíg az az adatfeldolgozás céljának eléréséhez vagy a törvény által előírt különböző tárolási időtartamok lejárata szerint szükséges. A megfelelő cél teljesülését követően, az Ön beleegyezésének visszavonása vagy a törvényes tárolási időszak lejárta után az érintett adatok rutinszerűen és a törvényi előírások szerint blokkolásra vagy törlésre kerülnek.

Ha gyakorolni kívánja a jogait a jelen szakasz alapján, összhangban az alkalmazandó joggal, akkor az Ön kérését a személyes adatainak javítására, törlésére, vagy korlátozására minden olyan érintett címzettnek eljuttatjuk, akinek az Ön személyes adatait továbbított, feltéve, hogy a kérelem teljesítése nem lehetetlen vagy nem kíván aránytalan erőfeszítést.

Ha gyakorolni kívánja a jogait és / vagy minden érintett információt szeretne megkapni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a 13. Pontban megadott elérhetőségek egyikén keresztül. Válaszolni fogunk a kérelmére 1 hónapon belül. Az alkalmazandó jog és az alábbiakban leírtak szerint, Önnek joga van az általunk begyűjtött személyes információkkal kapcsolatban információkat bekérni, helyesbítést, törlést vagy hordozhatóságot (pl. a személyes adatainak átadását egy másik szolgáltatónak), valamint a feldolgozás korlátozását kérni.

Ön bármikor jogosult ingyenes információt kérni, többek között az általunk feldolgozott adatokról, a feldolgozás céljairól, a címzettek köreiről, a tervezett tárolási időről, vagy egy harmadik országba történő továbbítás esetén a megfelelő garanciákról. Ezen kívül Önnek jogában áll egy másolatot kapni az Önről tárolt adatokról.

Az alkalmazandó jogszabályok értelmében Önnek jogában áll a velünk megosztott személyes adatait kijavítani.

Ha a kapcsolati ürlapot használta, akkor kérjük, jelezze módosítási igényét nekünk írásban vagy e-mailben a 13. pontban megadott címre, hogy kijavíthassuk a személyes adatait.

Bármikor, írásban vagy e-mailben kérhet bennünket a 13. pontban megadott személyes információk törlésére. Ha Ön ezt kéri, akkor haladéktalanul töröljük az Önnel kapcsolatos összes személyes adatot, feltéve, hogy a feldolgozás célja megszűnt, és nincsenek törvényi vagy jogi megőrzési követelmények, amelyek a törlést megakadályoznák. Ebben az esetben zároljuk az adatokat.

Önnek, a sajátos helyzetéből fakadó okokból bármikor jogában áll, hogy fellebbezzen az Önnel kapcsolatos adatok feldolgozás ellen, amit mi a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (közérdekű feladat elvégzése) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének (felelős személy jogos érdeke) értelmében végzünk; ez vonatkozik a jelen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.


Ebben az esetben már nem dolgozzuk fel az Önnel kapcsolatos adatokat, hacsak nem tudjuk bizonyítani olyan kötelező jogszerű indokok meglétét, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és jogosultságait, vagy a feldolgozás jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából történik.

 

Ha az önre vonatkozó adatok közvetlen marketing céljára kerülnek feldolgozásra, akkor Önnek bármikor jogában áll fellebbezést benyújtani az adatok ilyen jellegű feldolgozása ellen. Ha kifogásolja a közvetlen marketing célú feldolgozást, akkor ezeket az adatokat többé nem fogják feldolgozni.

 

A visszavonást kérjük, küldje az alábbi 13. pontban megadott elérhetőségek egyikéhez.

Önnek joga van panaszt benyújtani az adatfeldolgozásunkkal kapcsolatban. Kérjük, küldje ezt a helyi felügyeleti hatóságnak.

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban vagy élni akar a 10. pontban részletezett jogaival, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Z-Elox Kft

Apaffy u. 18

2220 Vecsés
Magyarország

z.krisztina@elox.hu